CD 424THIỆP CƯỚI CD 424 MÀU HỒNG VÀ ĐỎ, HỌA TIẾT ĐÔI CHIM BỒ CÂU BIỂU TƯỢNG TÌNH YÊU