CD 241 T


Thiệp cưới offset CD 241T họa tiết hoa hồng