CD 363


Thiệp cưới truyền thống CD 363 với họa tiết Long Phụng