CD 00230
Thiệp Cưới CD 00230 - thiệp cưới truyền thống với giấy màu đỏ nhung, kem và tím