CD 418THIỆP CƯỚI TÚI ĐỨNG ĐỎ NHUNG VÀ HỒNG - CD 418