CD 423 N - HTHIỆP CƯỚI VỚI HỌA TIẾT ĐƠN GIẢN MANG ĐẬM BIỂU TƯỢNG TÌNH YÊU - CD 423 HỒNG VÀ ĐỎ NHUNG