CD 425 H - N
THIỆP CƯỚI VUÔNG CD 425 MÀU HỒNG - NHUNG