CD M12Thiệp mời sinh nhật, thôi nôi cho bé CD M12 xanh và hồng