CD 444
Thiệp cưới túi đứng CD 444 màu hồng và đỏ nhung