CD 445Thiệp cưới CD 445 bóp ngang màu đỏ nhung và hồng nhung