CD 447Thiệp cưới vuông ngang CD 447 màu đỏ nhung và hồng nhung